Kurs og undervisningsoppdrag de siste årene

 

 RBUP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør. 
Oppmerksomt nærvær (mindfulness) i møte med barn og unge,
Kursrekke for ansatte i barnehager og skoler over 8 dager i løpet av 6 måneder.  
Prosjektleder og underviser sammen med Anne Grethe Brandtzæg. 4. kull starter 20.09.16.. 

 

Høgskolen i Sørøst Norge, Drammen. Seksjon for barnehagelærerutdanning.
 Barn i balanse - nærvær og empati i barnehagen. 
Gjestelærer fra høsten 2015: Kontaktperson: Hanne Lund Kristensen.

 

Nittedal kommune, Hakadal ungdomsskole. 14.12.15..
Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse. 
Kontaktperson: Annica Lindén Øygard.

Nordland Fylkeskommune. Workshop livsmestring for rådgivere m.fl. i videregående skole.

Mindfulness - en nøkkel til livsmestring og psykisk helse. 09.10.15.
Kurs i samarbeid med Anne Grethe Brandtzæg. Kontaktperson: Merethe Schjem.

 

Norsk Fosterhjemsforening. 22.11.15
Mindfulness - en nøkkel i samarbeidet mellom foreldre og fosterforeldre. 
Kontaktperson: Åse L. Larsen. 

 

Oslo kommune og RBUP, seminar: Mentalisering og refleksjon i arbeid med ungdom. 06.11.15.
Mindfulness - en nøkkel i balansen mellom selvomsorg og omsorg for andre. 

Kontaktperson: Kristin Olaisen. 

 

Mindfulnesskonferansen 2015: Mindfulness og samfunnsengasjement. 13.11.15. 

Call to Care in Norway. Workshop i samarbeid med Anne Grethe Brandtzæg og Brooke Lavelle- Heineberg. 

 

Vollen Kystkulturbarnehage. 14.08.15
Mindfulness i Barnehagen. Om nøkler til barns balanse i en travel hverdag. 
Kontaktperson: Wenche Ødegård

 

Ullevål Sykehus. Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP). 11.05.15.
Oppmerksomt nærvær / Mindfulness. Om kunsten å balansere selvomsorg med omsorg for andre. 
 Kontaktperson: Janne Halvorsen Romsaas

 

Foreldreutvalget for barnehager i Tønsberg. 29.04.15. Kontaktperson: Siri Eggesvik.
Oppmerksomt nærvær / mindfulness i foreldrerollen. Nøkler til barns balanse i en travel hverdag. 

 

Forum for kreftsykepleie i Østfold. 11.03.15. Oppmerksomt nærvær/ Mindfulness- nøkler til balanse og stressmestring i en travel hverdag. Kontaktperson: Trine Bjerkeli Nilsen. 

 

Diakonhjemmet Høgskole, Institutt for sosialt arbeid og familieterapi. 11.03.15.
Oppmerksomt nærvær/ Mindfulness- nøkler til balanse og stressmestring i en travel hverdag.
Kontaktperson Grete Sælid. 

 

Østlandsk lærerstevne med ulike kurs gjennom mange år. I 2014 og 2015 med fokus på Mindfulness i barnehagen. I samarbeid med Lia barnehage på Kongsvinger.

 

Norsk Sykepleierforbund Kongsberg.Mindfulness- nøkler til balanse og stressmestring i en travel hverdag. 17.12.14. Kontaktperson Heidi Smestad Hvaal.  .  

 

Nesbru Fysio- og Manuellterapi AS. Oppmerksomt nærvær/mindfulness - nøkler til mestring av kronisk smerte. 19.11.14. Kontaktperson Karine E. Nes. 

 

Hysnes Helsefort, St.Olavs Hospital: Fagdag med oppmerksomt nærvær.  15.09.14.
Kontaktperson Wenche Mårvik.

 

Dysleksikonferansen i Sandefjord .2014: Mindfulness i læringsrommet - nøkler til gruppeledelse og relasjonskompetanse. Kontaktperson Kate Rivø. Nordre Vestfold DPS 

 

Verdensdagen for psykisk helse 2014. Mental helse, Dialogkonferanse i Oslo 

 

Bærum BUP og BUP Vest Oslo, undervisning 2014: 
Mindfulness/Oppmerksomt nærvær i møte med barn og unge..

 

Høyskolen i Oslo og Akershus: "Anerkjennende og oppmerksom kommunikasjon". Gjestelærer i siden 2012. Kontaktperson Jannicke Heyerdahl-Larsen. 

 

Kursrekke i "Oppmerksomt nærvær" for helsesøstre i Telemark over 4 ganger, mars 2013 til desember 2013. Kontaktperson er enhetsleder Åshild Bergstøl i Notodden kommune. Fylkesmannen i Telemark har finansiert kursrekke. 

 

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013. Oppmerksomt nærvær i behandlerrollenSundvollen 27.oktober 2013. Kontaktperson Christin Foss.

 

Oppmerksomt nærvær i arbeidet med rusmisbrukere på Romerike. Dagskurs 23.mai 2013. Kontaktperson Tone Skjellet.

 

Fagkonsulenter i tverrfaglig ressursteam, Bydel Nordre Aker, Oslo. Kurs 7.mai 2013.

 

Kompetansehjulet Follo. Nærværets betydning i samspill med andre. Kurs 19.mars 2013. Referanse Turid Helen Bugten

  

Raskere tilbake, Betania Malvik. Oppmerksomt nærvær i rehabilitering. Fire frittstående kurs over to dager, fra juni 2011 til september 2012. Kontaktperson Nora With.

 

Lærings- og mestringssenteret Trondheim. Oppmerksomt nærvær - stressmestring og tilgang til indre ressurser. Kursdag 19.november 2012. Kontaktperson Inger Marie Opøien.

 

Prosjektleder for NFON konferansen 2012: "Mindfulness for barn og unge", Fornebu 16.-17.november 2012

 

Brystkreftforeningen. Mindfulness, stress og brystkreft. Foredrag 4.november 2012.

 

Forum for kreftsykepleie. NSF. Oppmerksomt nærvær - en nøkkel i personlig og faglig utvikling. Oslo 3.september 2012.

 

 Motivasjonsseminar på Solstrand for Sund kommune, 4.oktober 2012.

Mindfulness i møte med barn og unge, Kontaktperson Sølvi Bjorøy.

 

Barnehageledere. Oppmerksomt nærvær - personlig kvalitet og arbeidsglede i lederrollen. Oslo 26.april 2012 

 

Høgskolen på Gjøvik. Videreutdanning i palliativ omsorg, Oppmerksomt nærvær - livskunst og balanse i en travel hverdag. Kontaktperson Astrid Rønsen. To dager våren 2012. 

 

Norsk sykepleierforbund, avdeling Oslo og Akershus.   Bidrag til konferansen "Fra stress UTEN kontroll, til stress MED kontroll" 12.april 2011. Tilbakemelding: "Vi mottok flere tilbakemeldinger som ga uttrykk for at det var veldig meningsfylt det du ga dem og at de opplevde å få noen teknikker de kunne bruke senere – altså veldig bra og positivt!"

 

Tverrfaglig team i skolehelsetjenesten ved 3 videregående skoler i Oslo, 28.januar 2011.  Undervisning i oppmerksomt nærvær. Tilbakemelding: "Din presentasjon var både lettfattelig og spennende, jeg tror flere ble inspirert til å jobbe videre med det".

 

NSF Forum for kreftsykepleie, Hedmark og Oppland.  Inspirasjonsdagen ”Et pusterom” 26.januar 2011. Kontaktperson Grethe Hvithammer, Tilbakemelding fra oppdragsgiverne: "Takk igjen for interessant, flott og engasjerende foredrag! Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på foredraget ditt, så dette var noe som traff de fleste!"  Eks på tilbakemeldinger fra deltakerne: "Behagelig foreleser, fanget min oppmerksomhet. Hun klarte å påkalle nærværet. Virkelig påfyll. Konkret og god framstilling på en forståelig måte. Kunnskapsrik, god evne til å formidle. 

 

Kompetanseavdelingen, Akershus universitetssykehus.  Dagskurs i stressmestring og oppmerksomt nærvær for hele avdelingen 21.september 2010.

 

Kreftforeningen Midt-Norge. En rekke kurs i oppmerksomt nærvær og qigong for brukere av kreftforeningen i Trondheim.  Anne Lise Nessæther, leder, har vært kontaktperson. 

 

Notodden kommune. To dagers kurs i nærvær og qigong for ansatte ved helsestasjonen, PPT, barnevern og voksenopplæring, september 2009. Kontaktperson Åshild Bergstøl, virksomhetsleder for helsestasjonen, .

 

Gamlegrendåsen skole på Kongsberg, ved rektor Ola Øvergaard, Jeg arbeidet som spesiallærer og fysioterapeut ved skolen fra 1984-1998.

 

  

 

 

Jeg tilbyr

 

Undervisning, veiledning og terapi
Kommunikasjons- og forandringsarbeid
Livsmestring og relasjonskompetanse

Oppmerksomt nærvær i utdanning